REBEKA INVESTMENT SP. Z O.O.
www.rebekainvestment.pl

REBEKA investment - Opis firmy, Polityka środowiskowa

Celem nadrzędnym spółki jest troska o środowisko naturalne.

Rebeka Investment Sp. z o.o. to spółka celowa, która powstała na potrzeby wdrożenia innowacyjnych metod aktywacji popiołów lotnych. Popioły lotne powstają w procesach spalania paliw i są odpadem zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21). Rebeka Investment Sp. z o.o. poprzez zagospodarowanie odpadów i ich powtórne wykorzystanie w głównych gałęziach gospodarki narodowej, dba o otaczające nas środowisko.

Głównym celem spółki w okresie pierwszych 3 lat działalności było przeprowadzenie badań naukowych nad wykorzystaniem nowoczesnych metod aktywacji popiołów poprzez ich głęboką mikronizację, nanotechnologię, jak również dezintegrację wewnętrzną cząsteczek.

W związku z powyższym spółka starała się o dofinansowanie projektu badawczego ze środków wspólnotowych w ramach programu operacyjnego inteligentny rozwój 2014-2020 działanie 1.1 – poddziałanie 1.1.1. Tytuł: "Innowacyjne metody aktywacji popiołów lotnych ze spalania paliw".

Obecnie głównym celem spółki oprócz troski o środowisko naturalne jest sprzedaż certyfikowanych produktów jako dodatków do produkcji materiałów budowlanych ( w tym cementu oraz betonu).
Spółka oferuje szeroką gamę produktów takich jak popioły lotne z węgla kamiennego oraz brunatnego, popioły fluidalne, reagips, spoiwa drogowe, kruszywo, cement, wapno.

 

Copyright © 2020-2024 www.rebekainvestment.pl

REBEKA INVESTMENT SP. Z O.O.

Strona główna  |  Oferta  |  Programy unijne  |  Kontakt
projekt strony strony internetowe bydgoszcz