REBEKA INVESTMENT SP. Z O.O.
www.rebekainvestment.pl

Certyfikowany Popiół lotny krzemionkowy V, klasa A jako dodatek do cementu oraz betonu

Popiół lotny posiadający certyfikat na zgodność z normami PN-EN 450-2:2006 oraz PN-EN 405-1:2012.
Głównymi składnikami popiołu lotnego są glinokrzemiany (SiO2 i Al2O3). Ze względu na swoje właściwości pucolanowe popiół lotny jest powszechnie stosowanym i cenionym materiałem w przemyśle budowlanym.

Zastosowanie popiołu lotnego:

  • jako dodatek do produkcji betonu towarowego,
  • w produkcji prefabrykatów betonowych,
  • w produkcji betonu komórkowego,
  • w produkcji cementu,
  • w inżynierii komunikacyjnej (do budowy i utwardzania dróg, budowy nasypów kolejowych i drogowych, stabilizacji gruntów),
  • do rekultywacji i niwelacji terenów.

 

Copyright © 2020-2023 www.rebekainvestment.pl

REBEKA INVESTMENT SP. Z O.O.

Strona główna  |  Oferta  |  Programy unijne  |  Kontakt
projekt strony strony internetowe bydgoszcz