REBEKA INVESTMENT SP. Z O.O.
www.rebekainvestment.pl

Popiół lotny wapienny W

Drobno uziarniony pył, złożony z ziaren o kulistym kształcie, otrzymywany przy spalaniu węgla brunatnego, wykazujący właściwości hydrauliczne i/lub pucolanowe. Podstawowymi składnikami popiołu lotnego są glinokrzemiany (SiO2 i Al2O3), w stosunkowo dużych ilościach występuje reaktywny tlenek wapnia(CaO).

Zastosowanie popiołu lotnego wapiennego:

  • w przemyśle cementowym (dozowanie do zestawu surowcowego, produkcja mieszanek cementowych, spoiw hydraulicznych),
  • w produkcji drobnych elementów betonowych,
  • w produkcji suchych zapraw budowlanych,
  • w branży drogowej (wzmocnienie gruntów rodzimych, budowa nasypów drogowych),
  • do higienizacji osadów ściekowych (popioły stosowane jako reagenty chemiczne),
  • do wypełniania i rekultywacji terenów niekorzystnie przekształconych,
  • w podziemnych technikach górniczych (do wypełniania wyrobisk korytarzowych, doszczelniania zrobów zawałowych, likwidacji zbędnych wyrobisk itp.).

 

Copyright © 2020-2023 www.rebekainvestment.pl

REBEKA INVESTMENT SP. Z O.O.

Strona główna  |  Oferta  |  Programy unijne  |  Kontakt
projekt strony strony internetowe bydgoszcz