REBEKA INVESTMENT SP. Z O.O.
www.rebekainvestment.pl

Reagips (gips syntetyczny), jako UPS (uboczny produkt spalania)

Gips syntetyczny powstaje w wyniku odsiarczania spalin w instalacjach spalania węgla. Gips syntetyczny jest dobrym substytutem gipsu naturalnego, większość składników substancji (99%) to związki identyczne z substancjami mineralnymi pochodzenia naturalnego. Wysoka zawartość CaS04 • 2H20 pozwala na szerokie wykorzystanie tego produktu.

Zastosowanie gipsu syntetycznego:

  • do produkcji wyrobów gipsowych
  • jako surowiec do produkcji spoiw drogowych
  • jako surowiec do produkcji cementu
  • jako nawóz WE w produkcji rolnej oraz pieczarkarni

 

Copyright © 2020-2023 www.rebekainvestment.pl

REBEKA INVESTMENT SP. Z O.O.

Strona główna  |  Oferta  |  Programy unijne  |  Kontakt
projekt strony strony internetowe bydgoszcz